Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 12345

Przyczynowość hipotetyczna. Problematyka ustalenia zakresu odpowiedzialności deliktowej w sytuacji wystąpienia tak zwanej przyczyny rezerwowej (causa superveniens)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.9

AbstractDownload articleDownload article

odpowiedzialność deliktowa, przyczyna rezerwowa (causa superveniens), przyczynowość hipotetyczna, dynamiczna koncepcja szkody, metoda obiektywna ustalania szkody, metoda dyferencyjna ustalania szkody, zasada pełnego odszkodowania, iability f or t ort, r eserve r eason ( causa superveniens), hypothetical causality, dynamic concept of damage, objective method of determining damages, differential method of determining damages, principle of full compensation

Go to page: << < 12345
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout