Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 123 > >>

How news domestication may blur conflict: Coverage of the 2008 South Ossetia War in Ukraine

AbstractDownload articleDownload article

international conflicts, domestication of news, television

Le dictionnaire comme champ de lutte idéologique : les idées de religion naturelle et de religion universelle dans les dictionnaires du siècle des lumières (1764–1775)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665/63.7

AbstractDownload articleDownload article

dictionary, encyclopedia, philosophy, natural religion, universal religion, ideological conflict, worldview, Voltaire

Niektóre aspekty współczesnych konfliktów zbrojnych i misji wojskowych

AbstractDownload articleDownload article

social defense awareness, military conflict, military mission, power

Perfiles de prácticas y solución de conflictos emergentes: estudio de un caso de prácticas de traducción jurídica

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-2546.24.7

AbstractDownload articleDownload article

legal translation, postgraduate diploma in legal translation, work placements, placement profiles, conflict resolution, coordination

Konflikt polityczny: interdyscyplinarny i wielopłaszczyznowy przedmiot badań

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.1

AbstractDownload articleDownload article

conflict, conflict theories, conflict analysis, sociology, political psychology, political science, kratocentric approach, sociocentric approach, konflikt, teorie konfliktu, analiza konfliktu, socjologia, psychologia polityczna, politologia, podejście kratocentryczne, podejście socjocentryczne

Teoretyczne ujęcia konfliktu politycznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.2

AbstractDownload articleDownload article

conflict, politics, rationalism, realism, structuralism, constitutionalism, konflikt, polityka, racjonalizm, realizm, strukturalizm, konstytucjonalizm

Konflikty polityczne w przestrzeni publicznej i pamięci zbiorowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.3

AbstractDownload articleDownload article

political conflicts, mass memory, konflikty polityczne, pamięć zbiorowa

Metateoretyczne uwagi do koncepcji polityczności Chantal Mouffe w kontekście jej ideologicznych uwikłań

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.4

AbstractDownload articleDownload article

the political, agonism, discourse, conflict theory, metatheory, polityczność, agonizm, dyskurs, teoria konfliktu, metateoria

Spór o wartości i jego implikacje dla konfliktu politycznego według Benedykta XVI

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.5

AbstractDownload articleDownload article

axiology, Benedict XVI, conflict, politics, religion, aksjologia, Benedykt XVI, konflikt, polityka, religia

Endemiczność konfliktu, nieuchronność polityki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.6

AbstractDownload articleDownload article

definition of politics, political conflict, meta-politics, definicja polityki, konflikt polityczny, metapolityczność

Psychologiczne podstawy konfliktów społecznych: wokół dyspozycyjnych i sytuacyjnych mechanizmów wrogości i uprzedzeń

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.8

AbstractDownload articleDownload article

social conflicts, political conflicts, intergroup bias, prejudice, political attitudes, konflikty społeczne, konflikty polityczne, wrogość międzygrupowa, uprzedzenia, postawy polityczne

Spirala przemocy w konfliktach społecznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.9

AbstractDownload articleDownload article

antagonism, vicious circle, antagonistic conflict, escalation, violence, spiral of violence, antagonizm, błędne koło, eskalacja, konflikt antagonistyczny, przemoc, eskalacja przemocy, spirala przemocy

Go to page: << < 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout