Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 1234567 > >>

Gospodarcze interregnum w obliczu światowych przemian gospodarczych XXI wieku

AbstractDownload articleDownload article

capitalism, crisis, free market, interregnum, economic dependence

Zmiany demograficzne a polski rynek pracy

AbstractDownload articleDownload article

demographic dependency ratio, demography, emigration, labor market, labor productivity, Poland, Poles, productive/post-productive age, social policy, society ageing

Mutual funds system in Ukraine

AbstractDownload articleDownload article

collective investment institutions, investments, assets, investment funds, market transformations, mutual investment funds, corporate invest funds, shareholders, dividends

Rozwój rynku usług outsourcingowych w państwach Europy Wschodniej

AbstractDownload articleDownload article

market structure, firm, outsourcing, information technology, international business

Co-creation and co-operation in business models

AbstractDownload articleDownload article

value co-creation, enterprise cooperation, marketing, customer orientation, networking

Marketing relacji na rynku usług zdrowotnych w świetle badań przeprowadzonych w 2013 r. na terenie Dolnego Śląska

AbstractDownload articleDownload article

rynek usług zdrowotnych, marketing relacji, etyka w ochronie zdrowia, usługa zdrowotna, jakość obsługi pacjentów, jakość usług zdrowotnych, health care industry, relationship marketing, ethics in health care, health service, quality of patients care, quality of medical service

Problemy funkcjonowania rynku wewnętrznego UE w świetle polityki konkurencji

AbstractDownload articleDownload article

European integration, EU competition policy, internal market, state aid, international trade, integracja europejska, polityka konkurencji UE, rynek wewnętrzny, pomoc państwa, handel międzynarodowy

Galerie sztuki współczesnej — perspektywa rozwoju czy upadku?

AbstractDownload articleDownload article

art fairs, art market, auction, contemporary art gallery, development, growth, market activity, aktywność rynkowa, aukcja, galeria sztuki współczesnej, rozwój, rynek sztuki, targi sztuki, wzrost

Geneza rynku papierów wartościowych w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

capital market, emergence of securities markets, Warsaw Stock Exchange

Problem dyskryminacji kobiet — analiza wybranych teorii neoklasycznych opartych na założeniu o niekonkurencyjnych rynkach pracy

AbstractDownload articleDownload article

discrimination against women, labour market, neoclassical theories of discrimination

Comments on the criminal protection of the capital market in Poland

AbstractDownload articleDownload article

white-collar crimes, capital market, criminal liability, stock market offences

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez polskie parlamentarne partie polityczne poza okresem kampanii wyborczych

AbstractDownload articleDownload article

social media, political parties, communication, marketing, media społecznościowe, partie, polityka, komunikacja, marketing

Go to page: << < 1234567 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout