Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 1234567 > >>

Immanentne i akcydentalne przyczyny kryzysu marketingu politycznego w Polsce. Wpływ przemian technologii informacyjno-komunikacyjnych

AbstractDownload articleDownload article

the crisis of political marketing, political communication, information revolution, new media, kryzys marketingu politycznego, komunikacja polityczna, rewolucja informacyjna, nowe media

Miscellanea: Niewidzialna ręka społecznej odpowiedzialności biznesu

AbstractDownload articleDownload article

Corporate Social Responsibility (CSR), employer, free market

Karnoprawna ochrona rynku kapitałowego w świetle kryminalizacji bezprawnego prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi

AbstractDownload articleDownload article

penal economic law, criminalization, illegal activity, capital market, financial instruments

Instytucje i mechanizmy gospodarowania

AbstractDownload articleDownload article

economizing, civilizations, institutions, non-market operating mechanisms, market operating mechanisms

Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy

AbstractDownload articleDownload article

women discrimination, institutional discrimination, Polish labor market

Mapping the Moldovan media system and journalism culture

AbstractDownload articleDownload article

Moldova, media market, ownership, print press, broadcasting media, journalism culture

Reduction of liberalism in Lithuanian media policy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.9.2(17).2

AbstractDownload articleDownload article

media policy, liberalism, state, crisis, regulation, marketization

The global society and its impact on public relations theorizing: Reflections on major macro trends

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.9.2(17).6

AbstractDownload articleDownload article

public relations, global society, social change, communication technologies, marketization, community

The European Parliament and the negotiation of the Multiannual Financial Framework

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.2.11

AbstractDownload articleDownload article

European Parliament, Multiannual Financial Framework, economic crisis, relative power, political legitimisation and marketing, supranational elites, Parlament Europejski, Wieloletnia Perspektywa Finansowa, kryzys gospodarczy, władza względna, legitymizacja polityczna, elity transnarodowe

Ochrona interesów konsumentów przed działaniami parabanków sprawowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/ 2084-4093.22.1.3

AbstractDownload articleDownload article

financial market, consumer protection, parabanks, unfair advertising, contract patterns

Economic features of monetary policy of countries in and their influence on unemployment rate of Ukraine

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.19.3

AbstractDownload articleDownload article

pieniężno-kredytowa polityka, bezrobocie, rynek pracy, kraje z gospodarką przejściową, instrument rynku pieniężnego, monetary policy, unemployment, labor market, countries in transition, monetary instruments

Alternatywne połączenia logistyczne między Polską i państwami Partnerstwa Wschodniego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.19.5

AbstractDownload articleDownload article

Partnerstwo Wschodnie, rynek transportowy, infrastruktura transportowa, logistyka, Eastern Partnership, transport market, transport infrastructure, logistics

Go to page: << < 1234567 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout