Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 9101112131415 > >>

Koncepcja sztuki w filozofii kultury Ernsta Cassirera

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.3.6

AbstractDownload articleDownload article

Cassirer, philosophy of culture, art, aesthetics, symbol, mediation

Ekspansja wizualności. Wpływ współczesnych mediów na sposób postrzegania rzeczywistości

AbstractDownload articleDownload article

homo videns, obrazy medialne, doświadczenie zapośredniczone, tabloidyzacja

Śmierć jako widowisko. Antropologiczna refleksja nad marketingowym wymiarem kultury

AbstractDownload articleDownload article

śmierć, widowisko, scenariusz kultury, nowe media, infotainment, internet

„Nigdy nie przeżyłem takiego upokorzenia”. Victim show jako nowy gatunek medialny

AbstractDownload articleDownload article

kultura upokarzania, neoliberalizm, etyka mediów, gatunek medialny, victim show

Technologie pierwszego kontaktu. Smartfonizacja życia codziennego młodych użytkowników

AbstractDownload articleDownload article

mediatyzacja, smartfonizacja, życie codzienne, media mobilne

Decentralizacja mediów w Polsce i Hiszpanii a promocja miast, regionów i społeczeństw 3.0

AbstractDownload articleDownload article

decentralizacja, Hiszpania, media, Polska, promocja miast i regionów, społeczeństwo 3.0

Media a idea społecznej odpowiedzialności

AbstractDownload articleDownload article

media, etyka, prawda, pieniądz, polityka, język

Crowdfunding jako nowa forma finansowania dziennikarstwa

AbstractDownload articleDownload article

crowdfunding, crowdsourcing, finansowanie społecznościowe, nowe media, dziennikarstwo

Edukacyjna funkcja mediów na przykładzie opisu Polski A.D. 2017 w reportażu rosyjskiego niezależnego dziennikarza

AbstractDownload articleDownload article

edukacja medialna, niezależność mediów, obiektywizm, reportaż, warsztat autora, walory poznawcze, wiarygodność

Digital media practices in a conflict setting: Ukraine after the Maidan

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.12.3(24).3

AbstractDownload articleDownload article

Ukraine, digital media practices, identity, conflict, Russia

Nuclear media discourses after the closure of the Ignalina Nuclear Power Plant: Is the game over?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.12.3(24).4

AbstractDownload articleDownload article

critical discourse analysis, Ignalina Nuclear Power Plant, media framing, media news portals, nuclear discourse, nuclear media discourse, text mining, Visaginas

Kobieta na dachu świata, czyli kilka słów o historii oraz wizerunku medialnym Wandy Rutkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2082-8322.10.2

AbstractDownload articleDownload article

woman, Himalayan mountaineering, stereotype, media, image

Go to page: << < 9101112131415 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout