Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 12345678910 > >>

A note on first passage probabilities of a Lévy process reflected at a general barrier

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0208-4147.37.2.13

AbstractDownload articleDownload article

Reflected Lévy process, Central Limit Theorem, asymptotics, first passage probability

Heavy-traffic approx­imations for a layered network with limited resources

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0208-4147.37.2.15

AbstractDownload articleDownload article

Layered queueing network, limited processor sharing, fluid model, diffusion approximation, heavy traffic

Między wzniosłością a upodleniem. Obrazowanie oraz znaczenie śmierci w fantasy przygodowej i mitopoetyckiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.6

AbstractDownload articleDownload article

literatura fantasy, fantasy przygodowa, fantasy mitopoetycka, śmierć w literaturze, literatura popularna, J.R.R. Tolkien, R.E. Howard, U.K. Le Guin, F. Leiber, fantasy literature, sword and sorcery, mythopoeic fantasy, death in literature, popular literature, J.R.R. Tolkien, R.E. Howard, U.K. Le Guin, F. Leiber

On the number of reflexive and shared nearest neighbor pairs in one-dimensional uniform data

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0208-4147.38.1.7

AbstractDownload articleDownload article

Asymptotic normality, central limit theorem, exact distribution, law of large numbers, nearest neighbor graphs and digraphs, random permutation

On joint sum/max stability and sum/max domains of attraction

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0208-4147.38.1.9

AbstractDownload articleDownload article

Sum stable, max stable, joint limit theorem

Extremes of multidimensional stationary Gaussian random fields

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0208-4147.38.1.10

AbstractDownload articleDownload article

Gaussian random field, supremum, limit theorem, asymptotics, Berman condition, strong dependence

A consistent estimator for spectral density matrix of a discrete time periodically correlated process

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0208-4147.38.1.12

AbstractDownload articleDownload article

Periodically correlated processes, spectral density matrix, Kullback–Leibler distance, smoothed periodogram, Wishart distribution, limiting distribution

Ponad horyzontem i poza ciałem — o dwóch wariantach transgresji w przestrzeni górskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.4

AbstractDownload articleDownload article

mountains, border, limitation, transgression, literature

Wstrzymanie skuteczności uchwały jako zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały właścicielskiego organu spółki kapitałowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.112.8

AbstractDownload articleDownload article

security for claim, suspension of the resolution effectiveness, suspension of the resolution enforceability, resolution, meeting of shareholders, general meeting, action for revoking the resolution, action for pronouncing invalidity of the resolution, appeal from a resolution, company, limited liability company, joint-stock company

Jeszcze o wątpliwościach dotyczących funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej za pomocą normatywnego wzorca umowy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.112.9

AbstractDownload articleDownload article

normative template of limited liability company article of association made available in the IT system, e-limited liability company, transfer of shares in the e-limited liability company, resolution to increase the share capital in the e-limited liability company

Domniemanie prawidłowości milczącego załatwienia sprawy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.1

AbstractDownload articleDownload article

silent dealing with the case, presumption of the correctness, durability, limits of durability, modes of verifi cation, milczące załatwienie sprawy, domniemanie prawidłowości, trwałość, granice trwałości, tryby weryfi kacji

Skutki prawne kontroli przedsiębiorcy prowadzonej z naruszeniem zasad kontroli

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.41

AbstractDownload articleDownload article

entrepreneur inspection, principles for entrepreneur’s business inspection, liability of the state, the “fruit of the poisonous tree” principle, limitations to use of illegally obtained evidence, kontrola przedsiębiorcy, zasady prowadzenia kontroli działalności przedsiębiorcy, odpowiedzialność odszkodowawcza państwa, zasada owocu zatrutego drzewa, ograniczenia wykorzystania nielegalnie zdobytych dowodów

Go to page: << < 12345678910 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout