Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 123

Selected issues in handwriting examination, graphology and their technology in document examination

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.45.6

AbstractDownload articleDownload article

document, handwriting examination, judicial graphology, technical examination of documents, expert examination, forgery, signature, expert

Zwolnienie od danin publicznych w świetle traktatowego zakazu przyznawania przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pomocy publicznej niektórym przedsiębiorstwom

AbstractDownload articleDownload article

selektywna pomoc, zagrożenie dla konkurencji i wymiany handlowej, wiążący charakter wyroków Trybunału Sprawiedliwości, State aid, selective nature, the threat to competition and trade, referring court, the binding nature of the judgments

Skan linii papilarnych jako podpis elektroniczny

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.26.5

AbstractDownload articleDownload article

eIDAS, electronic signature, fingerprint, QES, AES, podpis elektroniczny, skan linii papilarnej, odcisk palca

Koniec „naszego” świata. Elvin Flamingo o końcu człowieka

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.11

AbstractDownload articleDownload article

anthropocene, environment, ecology, posthumanism, nature, culture, antropocen, środowisko, ekologia, posthumanistyka, natura, kultura

Bitcoin w perspektywie geologii mediów — koniec świata czy koniec kapitalizmu?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.12

AbstractDownload articleDownload article

capitalism, anthropocene, bitcoin, geology of media, Nature, late modernity, cryptocurrency, kapitalizm, antropocen, bitcoin, geologia mediów, Natura, późna nowoczesność, kryptowaluta

Polskie zmagania z handlem kobietami i dziećmi na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia polityczne, prawne i społeczne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.1.4

AbstractDownload articleDownload article

human trafficking, women and children trade, white slave trade, safety, safety hazard, political nature of the white slave trade crime

Cepry w górach. Turystyka masowa w krzywym zwierciadle (do lat siedemdziesiątych XX wieku)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.13

AbstractDownload articleDownload article

turysta, turystyka masowa, Tatry, Zakopane, ochrona przyrody, tourist, mass tourism, Tatras, nature protection

Na czterech łapach przez Himalaje albo kilka spostrzeżeń o „psich” książkach Agaty Włodarczyk i Przemka Bucharowicza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.30

Download articleDownload article

Himalaje, pies, podróż, natura, instynkt, przygoda, Indie, Himalayas, dog, journey, nature, instinct, adventure, India

Gdzie kogo ciągnie…? O pewnej grupie przysłów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.17(27).6

AbstractDownload articleDownload article

linguistics, Polish proverbs, nature, culture

Go to page: << < 123
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout