Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 12345 > >>

On extremal index of max-stable stationary pro­cesses

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0208-4147.37.2.6

AbstractDownload articleDownload article

Extremal index, mean cluster index, Pickands constant, M3 representation, Brown–Resnick stationary, maxstable process, Gaussian process, Lévy process

W krainie pałeczek — reprezentacje kuchni chińskiej w podróżopisarstwie polskim i serbskim*

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.3

AbstractDownload articleDownload article

travel writing, image of China, Chinese cuisine, imagology, representation, putopis, slika Kine, kineska kuhinja, imagologija, reprezentacije

Deficyty obowiązującej w prawie polskim regulacji w zakresie reklamy i innych technik marketingowych dotyczących produktów relewantnych dla ochrony karmienia piersią, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów do początkowego żywienia niemowląt. Zarys problematyki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.112.6

AbstractDownload articleDownload article

cross-promotion, Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece (Kodeks WHO), regulatory deficiencies, advertising of formula milk, labelling, presentation, infant formula, follow-on formula, toddler milk, processed cereal-based food and baby food, food for special medical purposes intended for infants and young children, feeding bottles and teats, protection of breastfeeding, cross promotion, International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes (WHO Code)

Reprezentacja pracodawcy w ujęciu podmiotowym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.7

AbstractDownload articleDownload article

employer, representation of the employer, pracodawca, reprezentacja pracodawcy

On a Bahadur–Kiefer representation of von Mises statistic type for intermediate sample quantiles

AbstractDownload articleDownload article

Bahadur–Kiefer type representation, intermediate sample quantiles, Bahadur–Kiefer processes, empirical processes, quantile processes, von Mises statistic type approximation, slightly trimmed sum.

Geometric stable and semistable distributions on (Z+)^d

AbstractDownload articleDownload article

Semigroup, geometric infinite divisibility, branching processes, mixture representation, domain of geometric attraction

Ujawnienie aktualnego sposobu reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a odpowiedzialność za naruszenie zobowiązania

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.25.3

AbstractDownload articleDownload article

National Court Register, limited liability company, representation, liability, Krajowy Rejestr Sądowy, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentacja, odpowiedzialność

Bargmann measures for t-deformed probability

AbstractDownload articleDownload article

Bargmann representation, deformation, complex moment problem

The quantum decomposition associated with the Lévy white noise processes without moments

AbstractDownload articleDownload article

Quantum decomposition, Kolmogorov representation, Lévy white noise processes, Araki–Woods–Parthasarathy– Schmidt characterization

Litewka

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.2

AbstractDownload articleDownload article

ontic state, object of mimetic representation, story, metaphor, quality, value, transcendence, human world, status ontyczny, przedmiot naśladowczego przedstawienia, opowieść, metafora, jakość, wartość, transcendencja, świat człowieka

On the Relevance of the Syntactic Flexibility of an Idiom for Its Recognition: Experimental Evidence from Polish

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0301-7966.56.13

AbstractDownload articleDownload article

idiom recognition, syntactic flexibility, hybrid lexical representation of idioms, superlemma

Between and Beyond Intersex and Transgender Studies: A Review of Transgender and Intersex: Theoretical, Practical, and Artistic Perspectives, Stefan Horlacher (ed.), New York: Palgrave Macmillan, 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0301-7966.56.20

AbstractDownload articleDownload article

transgender studies, intersex studies, identity, gender theory, alliances, transgender and intersex literary and visual representations

Go to page: << < 12345 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout