Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 123 > >>

Polityka wyznaniowa w myśli austriackiej Partii Chrześcijańsko-Społecznej w latach 1918−1934

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.21.3

AbstractDownload articleDownload article

Austria, Austrofascism, authoritarianism, Christian democracy, political science of religion, religious policy, Austria, austrofaszyzm, autorytaryzm, chrześcijańska demokracja, politologia religii, religioznawstwo polityczne, polityka wyznaniowa

Spór o wartości i jego implikacje dla konfliktu politycznego według Benedykta XVI

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.5

AbstractDownload articleDownload article

axiology, Benedict XVI, conflict, politics, religion, aksjologia, Benedykt XVI, konflikt, polityka, religia

Madame de Staël et la « religion universelle »

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665.64.13

AbstractDownload articleDownload article

Madame de Staël, universal religion, history of ideas, philosophy of religion, western esotericism, romantic worldview, Germany

A socio-demographic portrait of Central and Eastern European (CEE) journalists: A comparative analysis of the journalistic profession in eight CEE countries using the Worlds of Journalism Study

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.10.2(19).2

AbstractDownload articleDownload article

journalism, Central and Eastern Europe, age, gender, education, positions, work experience, religion, political preferences

Góry w ujęciu transcendentnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.30

AbstractDownload articleDownload article

mountains, mythology, religion, mysticism

Góry w ujęciu transcendentnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.30

AbstractDownload articleDownload article

mountains, mythology, religion, mysticism

L’idée de religion universelle des origines au XIXe siècle : entre philologie et herméneutique

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665.65.11

AbstractDownload articleDownload article

universal religion, philology, hermeneutics, history of ideas, humanism

Coś więcej niż filozofia sztuki. Wokół Simmlowskich rozważań o Michale Aniele

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.3

AbstractDownload articleDownload article

philosophy of culture, art, aestheticism, tragism, religion, ethics, modernity, filozofia kultury, sztuka, estetyzm, tragizm, religia, etyka, nowoczesność

Bruno Latour, czyli teoria miłości-sieci. Szkic z antropologii nauki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.4

AbstractDownload articleDownload article

anthropology of knowledge, Anthropocene, Western cosmologies, science-religion relationships, antropologia wiedzy, antropocen, kosmologie współczesne, relacje nauka–religia

Sacrum i rewolucja. Leszek Kołakowski i inni

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.2.2

AbstractDownload articleDownload article

revolution, Warsaw School of historians of ideas, revolutionary mentality, French Revolution, myth, sacrum, evil, Enlightenment, religion, eschatology

Hermann Cohen w drodze ku „Religii rozumu ze źródeł judaizmu”. Przystanek Breslau

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.3.2

AbstractDownload articleDownload article

Hermann Cohen, Breslau, Jewish Theological Seminary, philosophy, Judaism, religion of reason

Judaizm wobec ducha natury ludzkiej. Hermanna Cohena ujęcie kultury w perspektywie etyki i antropologii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.3.4

AbstractDownload articleDownload article

Culture, human, Judaizm, religion, Cohen, Zunz, Geiger

Go to page: << < 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout