Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 12345678910 > >>

Dialektyka „swój”–„obcy” w prawicowej filozofii politycznej (1789– –1945)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.2.2

AbstractDownload articleDownload article

nationalism, chauvinism, racism, right wing, left wing

Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku — perspektywa prawno-psychologiczna

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.50.9

AbstractDownload articleDownload article

psychology, children´s rights, child hearing, hearing standards, child protection in civil law proceedings, child protection in criminal law proceedings

Hyperlink networks as a means of mobilization used by far-right movements

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.12.2(23).2

AbstractDownload articleDownload article

online mobilization, far-right movements, social network analysis, Czech Republic, Germany, transnationalism

Famous women yearn for Putin, and other unlikely tales: Glamorizing right-wing populist actors in the Bulgarian editions of Cosmopolitan and Elle

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.12.2(23).7

AbstractDownload articleDownload article

women’s magazines, post-communist media, right-wing populist actors, celebritization, populism

Nolite te bastardes carborundorum. Podręczna w dyskursie medialnym o prawach kobiet

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2082-8322.10.4

AbstractDownload articleDownload article

Handmaid’s tale, handmaid, women’s rights, Margaret Atwood

Stosowanie rozumowań inferencyjnych w procesie wyprowadzania przez TK zasad i norm z przepisów konstytucyjnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.11

AbstractDownload articleDownload article

Trybunał Konstytucyjny, sąd konstytucyjny, rozumowania inferencyjne, konkretyzacja, uzupełnianie, prawa i wolności konstytucyjne, Constitutional Tribunal, constitutional court, inferential reasonings, substantiation, completion, constitutional rights and freedoms

Wybrane zasady konstytucyjne w kontekście ochrony praw pracownika

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.12

AbstractDownload articleDownload article

konstytucyjne zasady prawa, zasada wyłączności regulacji ustawowej w prawie podatkowym, zasada pewności prawa i stabilności prawa podatkowego, ochrona praw podatnika, constitutional principles of law, he principle of exlusive rights in the tax law and the principle of stability and certainty in the tax system, the principle of legal certainty, stability of tax law, protection of the taxpayer’s rights

The horizontal impact of the European Union Charter of Fundamental Rights in accordance with the sentencing guidelines of the European Court of Justice

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.29.2

AbstractDownload articleDownload article

horizontal, scope, Charter of Fundamental Rights, Bauer, EU, horyzontalny, zakres, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, UE

Dialektyka „swój”–„obcy” w prawicowej filozofi i politycznej (1789– 1945). Część II

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.3.4

AbstractDownload articleDownload article

nationalism, chauvinism, racism, right wing, left wing

Austrian welfare economics: A reply to Wysocki and Megger

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.25.3.2

AbstractDownload articleDownload article

welfare economics, Austrian economics, Rothbard, property rights

Miejsce Państwowej Inspekcji Pracy w systemie organów państwa — wnioski de lege lata i de lege ferenda

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.118.4

AbstractDownload articleDownload article

Państwowa Inspekcja Pracy, konstytucja, wolności i prawa jednostki, niezależność, pozycja ustrojowa, zasada podziału władz, gwarancje, National Labour Inspectorate, work, human rights, Polish constitution, labour protection, law enforcement authority, respect for constitutional freedoms and rights of the individual

Kierunki orzecznictwa w dziedzinie spraw dotyczących ochrony pracy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.118.7

AbstractDownload articleDownload article

odpowiedzialność, dobra osobiste, składka, prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, rzeczywiste bezpieczeństwo w pracy, liability, personal rights, contribution, the right to safe and healthy working conditions, real safety at work

Go to page: << < 12345678910 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout