Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 12

Analiza opisów przedmiotu, postaci i krajobrazu napisanych przez uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.15(25).8

AbstractDownload articleDownload article

Polish language teaching, writing skills, description, text

Interscript comparison of handwriting features leading to their identification and authorship

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.45.3

AbstractDownload articleDownload article

unfamiliar, script, forensic examination, handwriting, Punjabi, Hindi, English

Ubi tu, ibi ego. Zum sprachlich-kulturellen Bild von Eheleuten in Grabinschriften

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.142.14

AbstractDownload articleDownload article

Ehe, Eheleute, Grabinschrift, Friedhof, marriage, spouses, grave inscription, cemetery

Zur Frage des Tertium Comparationis in der Kontrastiven Sprachanalyse der hauptsächlich studierten westeuropäischen Sprachen indoeuropäischen Ursprungs – eine kritische Bestandsaufnahme und ein Vorschlag

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.142.18

AbstractDownload articleDownload article

Tertium Comparationis, latinisierende Beschreibungsperspektiven, zentrifugale Sprachentwicklung, Tertium Comparationis, Latin-shaped description view, centrifugal language evolution

О транслитерации и транскрипции белорусских слов

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.17

AbstractDownload articleDownload article

names, place names, transliteration, transcription, Belarusian alphabet, nazwiska, nazwy geograficzne, transliteracja, transkrypcja, alfabet białoruski

Od biblioteki brajlowskiej do cyfrowej, czyli o materiałach alternatywnych i technologiach wspomagających dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku. W kręgu rozważań bibliologiczno-tyflologicznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.10

AbstractDownload articleDownload article

osoba z niepełnosprawnością wzroku, biblioteki dla niewidomych, materiały w formatach alternatywnych, technologie wspomagające, system Braille’a, tyflografika, audiodeskrypcja, visually impaired individual, libraries for the blind, alternative format materials, supporting technologies, Braille system, tactile graphics audio description

„Biblia królowej Zofii” — od rękopisu do formy cyfrowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.6

AbstractDownload articleDownload article

Bible of Queen Sophia, Queen Sophia’s Bible, Sárospatak Bible, publishing of manuscripts, forms of publications

Поэтика описания смерти в творчестве Сергея Дурылина

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.25

AbstractDownload articleDownload article

Sergey Durylin, The Bells, In his own corner, description of death, traditions, Siergiej Durylin, Dzwony, W swoim kącie, opis śmierci, tradycja

Handwriting examinations of historical documents

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.49.6

AbstractDownload articleDownload article

handwriting examinations, historical documents, handwriting samples, Gothic script, Latin antiquity script

Gromadzenie kolekcji czasopism w bibliotece akademickiej — współczesne wyzwania

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.37.10

AbstractDownload articleDownload article

library environment, academic libraries, acquisition of serial publications, serials subscription policies

Opowieść o jesieni jako rite de passage. Rola scenariuszy kultury w oswajaniu choroby nowotworowej u dzieci

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2082-8322.10.7

AbstractDownload articleDownload article

theraphy, medical anthropology, cultural scripts, death

Go to page: << < 12
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout