Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 12

Zadania administracji publicznej z zakresu pomocy osobom bezdomnym w II Rzeczypospolitej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.4

AbstractDownload articleDownload article

public administration, local self-government, public tasks, interwar period, Second Polish Republic, homelessness, homeless people, housing exclusion, administracja publiczna, samorząd terytorialny, zadania publiczne, międzywojnie, II Rzeczpospolita, bezdomność, osoby bezdomne, wykluczenie mieszkaniowe

Samorząd terytorialny w dwudziestoleciu międzywojennym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.8

AbstractDownload articleDownload article

territorial self-government, interwar period, Second Polish Republic, samorząd terytorialny, dwudziestolecie międzywojenne, II Rzeczpospolita

Uchwały antysmogowe a prawa konsumenta

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.5

AbstractDownload articleDownload article

uchwały antysmogowe, ochrona konsumenta, samorząd, anti-smog resolutions, consumer protection law, self-government

Go to page: << < 12
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout