Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 12345678910 > >>

Truchements de Normandie — essai de la reconstruction d’une figur

AbstractDownload articleDownload article

history of interpretation, truchement de Normandie

Karl Dedecius — traducteur et médiateur entre la Pologne et l’Allemagne

AbstractDownload articleDownload article

abridgment of Karl Dedecius’ biography, translation of Polish poetry to German, Dedecius’ notes about history of translation

Por nuestra libertad y la vuestra. Polonia sigue luchando (1945) de Józef Łobodowski

AbstractDownload articleDownload article

History of relationships between Poland and Spain, Polish literature in exile

Polonia y Espana en la perspectiva histórica

AbstractDownload articleDownload article

he history of Poland and Spain, the bilateral relationship, the perspective of research

Italija kao san i mòra: jedan primer iz srpske književnosti

AbstractDownload articleDownload article

Kosta Trifković, Italy, biography, travel, romantic literature, history, Trieste, Venice

Wacław Łastouski i kultura książki Białorusi

AbstractDownload articleDownload article

Vaclau Lastouski, book culture, history of the book, book science, Belarus

Pro usu et eruditione. Biblioteka wejherowskiego proboszcza Franciszka Walentego Ruthena z przełomu XVII i XVIII wieku

AbstractDownload articleDownload article

history of the book, church library, historical collections, Wejherowo, Franciszek Walenty Ruthen

Nowe polskie czasopisma bibliologiczne i bibliotekoznawcze w świetle aktualnych ministerialnych wytycznych oceny i punktacji czasopism naukowych

AbstractDownload articleDownload article

scientifi c periodicals, assessment of scientific periodicals, scoring of periodicals, „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”

Odtwarzanie historii czytania: syntezy, monografie i nowe propozycje badawcze. Przegląd angielskojęzycznych prac z historii czytelnictwa, wydanych w latach 1992–2011

AbstractDownload articleDownload article

research on reading history, copyright, marginalia, paratexts, publishers’ strategies, evidence of reading

„Ich war, ich bin, ich werde sein“? Rosa Luxemburg in den deutschen und polnischen Erinnerungen

AbstractDownload articleDownload article

lieu de mémoire, comparative history, Polish-German relations, history of communism

Музыкальная стихия лирики Софии Парнок. Cтихотворение Орган

AbstractDownload articleDownload article

Sophia Parnok, poetry, history of Russian literature, Silver Age, symbolism, music, element, theme, visualization

Dialogisme et interprétation dans la fiction à récit-cadre romantique

AbstractDownload articleDownload article

dialogism, interpretation, frame story, Rmanticism, Vladimir Odoïevsky

Go to page: << < 12345678910 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout