Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 123 > >>

Kategorie teoretyczne totalitaryzmu a badania empiryczne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.2.1

AbstractDownload articleDownload article

totalitarianism, ideal type, Juan Linz

Władza vs. sztuka w PRL-u i dziś

AbstractDownload articleDownload article

totalitaryzm, demokracja, stalinizm, odwilż, represja, Marek Włodarczyk, konceptualizm, kontekstualizm, polska sztuka współczesna, wybory 2015, totalitarianism, democracy, stalinism, thaw, repression, conceptualism, contextualism, polish contemporary art, elections 2015

Is Don Quixote a Symbol of Resistance or of Totalitarianism?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.1(5).3

AbstractDownload articleDownload article

resistance, totalitarianism, The Quixote, quixotic myth, visual representation, totalitarian trauma

Vivere est cogitare. Szkic o dorobku naukowym prof. Marii Zmierczak

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.4.2

AbstractDownload articleDownload article

Maria Zmierczak, liberalism, fascism, nazism, totalitarianism, rule of law, political and legal doctrines

Totalitaryzm i terminy pokrewne w naukach społecznych oraz w polskim języku prawnym i prawniczym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.4.3

AbstractDownload articleDownload article

totalitarianism, communism, Stalinism, posttotalitarianism, authoritarianism

Kilka uwag o prawniczych studiach II stopnia w latach 1952–1954

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.2.3

AbstractDownload articleDownload article

law in totalitarianism, education of lawyers, history of law

Retoryka ciągłości: o dziedzictwie prawnym II Rzeczypospolitej i rządów komunistycznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.2.4

AbstractDownload articleDownload article

law, totalitarianism, continuity, change, rule of law, symbolic forms

Czy islam ma charakter totalitarny?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.2.7

AbstractDownload articleDownload article

totalitarianism, Islam, sharia law

Totalitaryzm w cywilizacji informatycznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.1.1

AbstractDownload articleDownload article

glamour totalitarianism, political gnosis, the information age

Samodzierżawie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.1.8

AbstractDownload articleDownload article

Russia, power, samoderzhaviye, absolutism, totalitarianism, authoritarianism

„Wspomnienia” Nadieżdy Mandelsztam jako forma reprezentacji pamięci

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.16

AbstractDownload articleDownload article

memory, totalitarianism, trauma, Memories, Nadezhda Mandelstam, память, тоталитаризм, травма, Воспоминания, Надежда Мандельштам

Problem demokracji totalitarnej w filozofii politycznej libertarianizmu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.2.1

AbstractDownload articleDownload article

libertarianism, democracy, totalitarianism, political philosophy, politcal theory

Go to page: << < 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout