Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 123 > >>

Value orientation and national identity in Russia: A media effect study on the Holocaust documentary “Night and Fog”

AbstractDownload articleDownload article

Holocaust, terrifying images, communicating history, national identity, values

News coverage of the first Polish presidency of the Council of the European Union (2011): Findings from an international comparative study

AbstractDownload articleDownload article

International news coverage, European Union, presidency, Poland, news values, mixed method approach

Wartości w języku biznesu: nowe znaczenia. Analiza wybranych przykładów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.5

AbstractDownload articleDownload article

business language, values, new meanings, morality, sensitivity, excellence, loyalty, sentiment, execution, aggressive

Specyfika dolnośląskich druków ulotnych z lat 1945–1948 w kontekście tradycji wydawnictw efemerycznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.15

AbstractDownload articleDownload article

ephemera, regained territories, language of values, propaganda

Восприятие старости и изображение персонажа-старика из XVIII века в русской литературе

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.5

AbstractDownload articleDownload article

archetype of the wise old man, character, direction of values, main character’s model of the world, Fonvizin, Pushkin, Leo Tolstoy, archetyp mądrego starca, hierarchia wartości, model świata, bohater literacki, Fonwizin, Puszkin, Lew Tołstoj

Образы стариков в прозе Александра Куприна: функции и поэтика

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.14

AbstractDownload articleDownload article

Alexander Kuprin, senility, image functionality, Russian values, starość, funkcja obrazu, wartości wyznawane przez Rosjan

Polish journalism: A profession (still) in transition?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.10.1(18).3

AbstractDownload articleDownload article

journalists, Poland, professional roles, professional standards, students, transition, professional values

Zarządzanie relacjami z klientem w spółkach portfelowych funduszu inwestycyjnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.12

AbstractDownload articleDownload article

marketing transakcyjny, koncepcja produkcyjna, koncepcja sprzedaży, orientacja marketingowa, orientacja relacyjna, orientacja na wartość klienta, zintegrowana komunikacja z klientami, transactional marketing, production concept, sales concept, marketing orientation, relation orientation, customer value orientation, integrated customer communication

Zasada racjonalności w zjawisku administracji publicznej w kontekście tzw. prywatyzacji zadań publicznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.9

AbstractDownload articleDownload article

public administration, social activity, rationality, value, public interest

Surpassing the era of disengaged acceptance: The future of public discourse on nuclear energy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.11.1(20).5

AbstractDownload articleDownload article

nuclear discourse, disengagement, social values, communication package

On the joint distribution of tax payments and capital injections for a Lévy risk model

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0208-4147.37.2.1

AbstractDownload articleDownload article

Two-sided reflection, finite buffer, dividends, net present value, scale functions

The impact of gender on control behavior when purchasing a new type of cheese

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.16

AbstractDownload articleDownload article

control behavior, organic product, nutrition value, attitude, gender

Go to page: << < 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout