Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Zmysły a grzech w czeskiej moralistyce XVI i XVII wieku

AbstractDownload articleDownload article

moralizing, Czech literature, senses, sin, moralistika, česká literatura, smysly, hřích

„Palimpsesty alkoholowe” ostrawskiego outsidera Jana Balabána

AbstractDownload articleDownload article

Czech literature, Jan Balabán, Ostrava, short stories, alcoholic palimpsests, česká literatura, Jan Balabán, Ostrava, povídky, alkoholické palimpsesty

Starość jako etap życia w dziele Bartłomieja Paprockiego „Třinácte tabulí věku lidského”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.36

AbstractDownload articleDownload article

old age, ontogenesis, Czech literature of the 17th century, christian culture, stáří, ontogeneze, česká literatura 17. století, křesťanská kultura

Obraz schyłku epoki w powieści Ladislava Fuksa „Vévodkyně a kuchařka”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.45

AbstractDownload articleDownload article

Ladislav Fuks, Czech contemporary literature, the decline of the 19th century, an old age, současná česká literatura, sklonek 19. století, stáří

Starość — (anty)fenomen społeczno-kulturowy w twórczości literackiej Jiřiny Šiklovej. Rekonesans badawczy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.51

AbstractDownload articleDownload article

Jiřina Šiklová, Czech literature, old age, old woman, aging society, česká literatura, stáří, stará žena, stárnutí popu

Sensualne oblicza śmierci w opowiadaniach Richarda Weinera (na wybranych przykładach)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.25

AbstractDownload articleDownload article

Richard Weiner, short story, senses, death, Czech literature, povídka, smysly, smrt, česká literatura

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout