Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Pomnik tych, co zostali w górach

Download articleDownload article

alpinizm, śmierć, pamięć, kult, alpinism, death, memory, cult

Sprawa Trynkiewicza a ustawa o nadzorze nad groźnymi przestępcami — na marginesie rozważań o karze śmierci

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.19.6

AbstractDownload articleDownload article

Marcin Trynkiewicz, ustawa o groźnych przestępcach, kara śmierci, izolacja groźnego przestępcy, prawo karne, legislation on dangerous offenders, capital punishment, isolation of dangerous criminals, criminal law

„В уровень с годами”: к проблеме геронтологической рефлексии позднего Вяземского

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.7

AbstractDownload articleDownload article

Petr Vyazemsky, “poetry of old age”, gerontology reflection, problems of “extended” life, death and immortality, Piotr Wiaziemski, „poezja starości”, refleksja gerontologiczna, problemy „przedłużonego” życia, śmierci i nieśmiertelności

Некоторые наблюдения, касающиеся образа старости в творчестве Валентина Распутина

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.21

AbstractDownload articleDownload article

Valentin Rasputin, old peasant women, life, death, nature, memory, stare kobiety, życie, śmierć, przyroda, pamięć

Motivy stáří a smrti v pozdním díle Violy Fischerové

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.53

AbstractDownload articleDownload article

poetry, old age, death, fate, interpretation, poezja, starość, śmierć, los, interpretacja

Literaturoznawcze spojrzenie na fenomen bestsellerów (Recenzja: Agnieszka Moroz, „Jak uwieść czytelnika? Jonathan Carroll i Andrzej Sapkowski wobec kulturowych koncepcji śmierci”, Wydawnictwo Pisarze.pl, Warszawa 2014, ss. 92)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.11

Download articleDownload article

literatura fantasy, literatura popularna, bestseller, śmierć w literaturze, Andrzej Sapkowski, Jonathan Carroll, fantasy literature, popular literature, bestseller, death in literature

Między wzniosłością a upodleniem. Obrazowanie oraz znaczenie śmierci w fantasy przygodowej i mitopoetyckiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.6

AbstractDownload articleDownload article

literatura fantasy, fantasy przygodowa, fantasy mitopoetycka, śmierć w literaturze, literatura popularna, J.R.R. Tolkien, R.E. Howard, U.K. Le Guin, F. Leiber, fantasy literature, sword and sorcery, mythopoeic fantasy, death in literature, popular literature, J.R.R. Tolkien, R.E. Howard, U.K. Le Guin, F. Leiber

Русские загадки о смерти, покойнике, погребении в межкультурном контексте

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.3

AbstractDownload articleDownload article

folklore, riddle, death, myth, ritual, folklor, zagadka, śmierć, mit, rytuał

Ситуация „преставления” в старообрядческой агиографии

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.5

AbstractDownload articleDownload article

hagiography, Old Believers’ literature, Old Russian literature, plot topic, death, hagiografia, staroobrzędowcy, literatura staroruska, wątek fabularny, śmierć

Сюжет романа Ивана Тургенева „Отцы и дети” в свете художественной танатологии писателя

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.10

AbstractDownload articleDownload article

Ivan Turgenev, Fathers and Sons, Hamlet and Don Quixote, Thanatos, death of Bazarov, Iwan Turgieniew, Ojcowie i dzieci, Hamlet i Don Kichot, Tanatos, śmierć Bazarowa

Мотив смерти в позднем творчестве Николая Лескова

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.15

AbstractDownload articleDownload article

Nikolai Leskov, death, resurrection, physiology, transformation, Nikołaj Leskow, śmierć, zmartwychwstanie, fizjologia, przemiana

„Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?” (Исповедальные размышления Льва Толстого о смерти)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.16

AbstractDownload articleDownload article

Leo Tolstoy, death, empiricism, speculative sciences, faith, Lew Tołstoj, śmierć, empiryzm, nauki spekulatywne, wiara

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout