Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Wpływ Karty Nauczyciela na politykę oświatową samorządów terytorialnych

AbstractDownload articleDownload article

samorząd terytorialny, polityka lokalna, oświata, Karta Nauczyciela, local government, local policy, education, Teachers’ Charter

Чувство красоты обыденного в русской литературе и живописи Серебряного века

AbstractDownload articleDownload article

Silver Age, the sense of beauty, artistic consciousness, typology, harmony, every-day life, nation᾿s life, Srebrny Wiek, poczucie piękna, świadomość artystyczna, typologia, harmonia, codzienność, życie narodu

Codzienna „przemoc” konwersacyjna

AbstractDownload articleDownload article

dialogue, persuasion, common knowledge, managing a conversation, everyday life, dialog, perswazja, wiedza milcząca/uśpiona, zarządzanie rozmową, życie codzienne

Некоторые наблюдения, касающиеся образа старости в творчестве Валентина Распутина

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.21

AbstractDownload articleDownload article

Valentin Rasputin, old peasant women, life, death, nature, memory, stare kobiety, życie, śmierć, przyroda, pamięć

Cięcie nożem kuchennym dada przez ostatnią weimarską, spasioną piwem epokę kulturalną Niemiec

AbstractDownload articleDownload article

dada, nic i wszystko, fotomontaż, dadaistyczny, słodkie Niemcy jako dada, życie dadaistki, dada, anything and everything, dadaist photomontage, ‘sweet Germany’ in life and work of a dadaist female artist

Specific Aspects of Invalidation of Constituent Documents of Legal Entities or Their Associations

AbstractDownload articleDownload article

charter, constituent documents, foundation agreement, nullity, legal entity, statut, dokumenty założycielskie, umowa założycielska, nieważność, osoba prawna

Неземні тварини у слов’янській науковій фантастиці

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.4

AbstractDownload articleDownload article

позаземне життя, тварини позаземне, еволюція, наукова фантастика, cлов’янськa література, życie pozaziemskie, pozaziemskie zwierzęta, ewolucja, science fiction, literatury słowiańskie, non-terrestrial life, extraterrestrial animals, evolution, science fiction, slavic literatures

Nadużycie pozycji dominującej przez wykonywanie praw własności intelektualnej w prawie konkurencji Unii Europejskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.37

AbstractDownload articleDownload article

abuse of dominant position, refusal to license, intellectual property rights, nadużycie pozycji dominującej, odmowa udzielenia licencji, prawa własności intelektualnej

Klimat humanistyki. Pojęcie gatunku wobec nauk o duchu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.13

AbstractDownload articleDownload article

climate changes, human species, life, humanities, gender, phenomenology, immanence, zmiany klimatu, gatunek ludzki, życie, humanistyka, gender, fenomenologia, immanencja

Brak zainteresowania źródłem pochodzenia towaru jako przesłanka podważająca należytą staranność podatnika — glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Opolu, z dnia 27 stycznia 2017 r., o sygnaturze I SA/Op 428/16

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.27.7

AbstractDownload articleDownload article

good faith of the taxpayer, due diligence, abuse, verification of the contractor, trade in rapeseed oil, dobra wiara podatnika, należyta staranność, nadużycie, weryfikacja kontrahenta, obrót olejem rzepakowym

Z historii prasy największych zakładów przemysłowych Wrocławia i okolic (1946–1990)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.62.5

AbstractDownload articleDownload article

company newspapers, party press, regional and local press, Wrocław, Lower Silesia, Głos Jelcza, Głos Rokity, Elwro, Intermoda, Ku Nowemu, Nasze Problemy, Pafawag, Polar, Żeglarz Odrzański, Życie Załogi

Second hand — rzecz między starym a nowym życiem

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.4.6

AbstractDownload articleDownload article

second-hand, second-hand things, things’ space, things’ life, relation, second hand, rzeczy używane, przestrzeń rzeczy, życie rzeczy, relacyjność

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout