Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Geopoetycki głos krajobrazu postkolonialnego. Obraz miejsca autobiograficznego w twórczości Tarasa Prochaśki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.21

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian literature, geopolitics, postcolonialism, trauma, province, украинская литература, геопоэтика, постколониализм, травма, провинция

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout