Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Ewolucja statusu i roli polskich elit artystyczno-intelektualnych — czyli od „totalitarnej nobilitacji” do „demokratycznej agonii”

AbstractDownload articleDownload article

elites, totalitarianism, democracy, culture, communism, элита, тоталитаризм, демократия, культура, коммунизм

Między postkomunizmem a postmodernizmem. Najnowszy dramat rosyjski w poszukiwaniu tożsamości kulturowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.6

AbstractDownload articleDownload article

Perestroika, postmodernism, post-communism, identity, Sorokin, перестройка, постмодернизм, посткоммунизм, идентичность, Сорокин

War trauma and the terror of freedom: Yugoslav black wave and the critics of dictatorship

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.9

AbstractDownload articleDownload article

cultural trauma, political myth, Black Wave, communism, disintegration of Yugoslavia, культурная травма, черный фильм, югославские, пост-югославского общества, коммунизм, распад Югославии

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout