Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Czarnobrewe i czarnoziemy. O szlacheckim pożądaniu kolonialnym Ukrainy

AbstractDownload articleDownload article

colonial desire, Polish literature, Ukrainian literature, postcolonialism, gender, колоніальна жадоба, польська література, українська література, постколоніалізм, ґендер

Исследование особенностей жеста в ранней поэзии Бориса Пастернака (на примере книги стихов „Сестра моя — жизнь”)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.6

AbstractDownload articleDownload article

literature, Boris Pasternak, My Sister, Life, gestures, література, Борис Пастернак, Сестра моя — життя, жести

Неземні тварини у слов’янській науковій фантастиці

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.4

AbstractDownload articleDownload article

позаземне життя, тварини позаземне, еволюція, наукова фантастика, cлов’янськa література, życie pozaziemskie, pozaziemskie zwierzęta, ewolucja, science fiction, literatury słowiańskie, non-terrestrial life, extraterrestrial animals, evolution, science fiction, slavic literatures

Traktat ars moriendi w literaturze ukraińskiego baroku na przykładzie dzieła Катихисїс албо наука христїанская Innocentego Winnickiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.6

AbstractDownload articleDownload article

ars moriendi, baroque Ukrainian literature, Innocenty Winnicki, Polish-Ukrainian cultural border, death, арс морієнді, література українського бароко, Інокентій Винницький, польсько-українське культурне пограниччя, смерть

Między autotematyzmem a eksperymentem artystycznym — motyw śmierci dziecka w twórczości Mychajła Kociubynskiego i Wołodymyra Wynnyczenki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.7

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian literature, death, modernism, child, self-reference, impressionism, українська література, смерть, модернізм, дитина, автотематизм, імпресіонізм

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout