Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Młodość i starość (według) Nikołaja Karamzina

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.4

AbstractDownload articleDownload article

youth, old age, happiness, disease, Enlightenment, Nikolay Karamzin, Jean Jacques Rousseau, Marcus Tullius Cicero, молодость, старость, счастье, болезнь, Просвещение, Николай Карамзин, Жан-Жак Руссо, Марк Туллий Цицерон

Oblicza starości w opowiadaniach Aleksandra Kuprina

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.13

AbstractDownload articleDownload article

Kuprin, old age, early days, loneliness, physiological processes, passing, Куприн, старость, молодость, одиночество, физиологические процессы, ход времени

„Wstrzymaj się chwilo! Ty jesteś tak piękną!” Motyw Fausta w literaturze rosyjskiej lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.15

AbstractDownload articleDownload article

the faustian motif, transcendence, ideology, youth, old age, Фауст, трансцендентность, идеология, молодость, старость

Stary mistrz z Petersburga (na podstawie powieści Johna Maxwella Coetzeego)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.22

AbstractDownload articleDownload article

old age, youth, death, Dostoyevsky, Demons, старость, молодость, смерть, Достоевский, Бесы

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout