Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Deminutiva v češtině a polštině s důrazem na popis jejich užití v tzv. žákovském mezijazyce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.32

AbstractDownload articleDownload article

diminutives, paralel corpus, Czech, Polish, диминутивы, уменьшительные, параллельный корпус, чешский язык, польский язык

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout