Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Семантика зооморфизмов в составе русских, украинских и польских паремий (гендерный аспект)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

зіставна семантика, лінгвокультурологія, паремія, зооморфізм, гендерна лінгвістика, comparative semantics, cultural linguistics, paroemia, zoomorphism, gender linguistics

Jednostka leksykalna барем i jej polskie odpowiedniki — próba analizy semantycznej i składniowej (na podstawie przekładów prozy macedońskiej na język polski i polskiej na język macedoński)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.4

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

particle, semantics, homonymy, conjunction, function expression, Честички, семантика, хомонимија, сврзник

Перцептивное обозначение в  русской народной сказке

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.24

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

perceptual notation, perceptual mode, Russian folk fairy-tale, fairy-tale, semantics, перцептивне означення, перцептивний модус, російська народна казка, чарівна казка, семантика

К вопросу о векторах освоения темы смерти в современной русской прозе

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.39

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

thanatology, mortal space, thanatological plots and characters, semantic of death, necrophilia, танатологія, мортальний простір, танатологічні сюжети та характери, семантика смерті, некрофілія

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy