Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Młodość i starość (według) Nikołaja Karamzina

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.4

AbstractDownload articleDownload article

youth, old age, happiness, disease, Enlightenment, Nikolay Karamzin, Jean Jacques Rousseau, Marcus Tullius Cicero, молодость, старость, счастье, болезнь, Просвещение, Николай Карамзин, Жан-Жак Руссо, Марк Туллий Цицерон

Oblicza starości w opowiadaniach Aleksandra Kuprina

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.13

AbstractDownload articleDownload article

Kuprin, old age, early days, loneliness, physiological processes, passing, Куприн, старость, молодость, одиночество, физиологические процессы, ход времени

„Wstrzymaj się chwilo! Ty jesteś tak piękną!” Motyw Fausta w literaturze rosyjskiej lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.15

AbstractDownload articleDownload article

the faustian motif, transcendence, ideology, youth, old age, Фауст, трансцендентность, идеология, молодость, старость

Starość i stary człowiek w poezji Nikołaja Zabołockiego. Kilka spostrzeżeń

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.16

AbstractDownload articleDownload article

old age, life, death, immortality, nature philosophy, Russian cosmism, старость, жизнь, смерть, бессмертие, натурфилософия, русский космизм

Stary mistrz z Petersburga (na podstawie powieści Johna Maxwella Coetzeego)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.22

AbstractDownload articleDownload article

old age, youth, death, Dostoyevsky, Demons, старость, молодость, смерть, Достоевский, Бесы

Staruszkowie w opowiadaniach Jurija Mamlejewa (cykl „Koniec wieku”)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.25

AbstractDownload articleDownload article

Yuri Mamleyev, old age, novel, metaphisical realism, Vedanta, Юрий Мамлеев, старость, рассказ, мистический реализм, веданта

Wampiryczna alternatywa starości w powieści Julii Nabokowej „VIP znaczy wampir”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.26

AbstractDownload articleDownload article

Julia Nabokova, vampire, vampirism, old age, Юлия Набокова, вампир, вампиризм, старость

O doświadczeniu starości w kontekście współczesnych dylematów egzystencjalnych. Film „Elena” Andrieja Zwiagincewa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.27

AbstractDownload articleDownload article

Zvyagintsev, Elena, old age, space, postmodernism, Звягинцев, Елена, старость, пространство, постмодернизм

Starość niedoskonała. Doświadczenie starości w dramatach „Końcówka” Samuela Becketta i „Wieczór” Alaksieja Dudaraua

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.32

AbstractDownload articleDownload article

senility, death, drama, passing of time, time, hope, старость, смерть, пьеса, бренность, время, надежда

Motyw śmierci w intymistyce Iwana Bunina

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.31

AbstractDownload articleDownload article

Bunin, diaries, letters, death, illness, old age, Бунин, дневники, письма, смерть, болезнь, старость

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout