Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Українське кіномистецтво і тоталітаризм (друга половина 1960-х–1980-ті роки)

AbstractDownload articleDownload article

cinema, totalitarianism, Soviet regime, repression, arrests, киноискусство, тоталитаризм, советская власть, репрессии, аресты

Ewolucja statusu i roli polskich elit artystyczno-intelektualnych — czyli od „totalitarnej nobilitacji” do „demokratycznej agonii”

AbstractDownload articleDownload article

elites, totalitarianism, democracy, culture, communism, элита, тоталитаризм, демократия, культура, коммунизм

„Wspomnienia” Nadieżdy Mandelsztam jako forma reprezentacji pamięci

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.16

AbstractDownload articleDownload article

memory, totalitarianism, trauma, Memories, Nadezhda Mandelstam, память, тоталитаризм, травма, Воспоминания, Надежда Мандельштам

Karnawalizacja śmierci w literaturze rosyjskiej lat trzydziestych XX wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.29

AbstractDownload articleDownload article

death, totalitarian regime, carnivalesque, grotesque, laugh, смерть, тоталитаризм, карнавализация, гротеск, смех

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout