Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Obcy w kuchni. Jedzenie jako sposób realizacji opozycji „swoje–obce” i „arystokratyczne–plebejskie” w kulturze rosyjskiej do XIX w.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.1

AbstractDownload articleDownload article

Russian cuisine identification code foreign, plebeian, patrician, русская кухня, идентификационный код, чужой, плебейский, аристократический

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout