Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Obrona konieczna — uwagi o genezie instytucji oraz jej ujęciu w polskim kodeksie karnym z 1932 r.

AbstractDownload article

(penal) criminal law, Codification Commission, self-defense, Juliusz Makarewicz

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout