Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

„Góry te kryją w sobie niejakiś postrach, z ozdobą złączenie...” Obraz Alp w świetle relacji podróżniczej Teofi li Konstancji z Radziwiłłów Morawskiej

AbstractDownload articleDownload article

Alpy, historia, turystyka, literatura, pamiętnikarstwo, Alps, history, tourism, literature, memoir writing

„Góra szczęścia” Jonasa Biliũnasa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.6

AbstractDownload articleDownload article

Jonas Biliūnas, Lithuania, Alps, literature

Alpy w twórczości Hedwig Couhrts-Mahler

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.8

AbstractDownload articleDownload article

Alps, Switzerland, popular literature, tourism

Czarodziejska góra Tomasza Manna jako przestrzeń transgresji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.10

AbstractDownload articleDownload article

Thomas Mann, Alps, health resort, novel

Czarodziejska góra Tomasza Manna jako przestrzeń transgresji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.10

AbstractDownload articleDownload article

Thomas Mann, Alps, health resort, novel

Von Grenzen und Abgründen: Berg- und Abgrenzungsdiskurse in ethnischen Konflikträumen

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.15

AbstractDownload articleDownload article

Alps, tourism, history, ethnic conflict

O granicach i przepaściach: dyskurs o górach i separacji na terenach objętych konfliktem etnicznym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.16

AbstractDownload articleDownload article

Alps, tourism, history, ethnic conflict

Mont Blanc zasłania cały widok

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.36

Download articleDownload article

Mont Blanc, Alps, literature, culture

Mont Blanc zasłania cały widok

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.36

Download articleDownload article

Mont Blanc, Alps, literature, culture

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout