Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Bankowość centralna w Azji na przykładzie Chin, Japonii i Rosji — analiza porównawcza

AbstractDownload articleDownload article

central bank, money, interest rate, Asia, bank centralny, pieniądz, stopa procentowa, Azja

Esej o prawie do decydowania o niektórych przejawach życia osobistego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.7

AbstractDownload articleDownload article

a “good death”, euthanasia murder, assisted suicide, sterilization, patient autonomy, principle of proportionality

Zasadnicze przejawy ingerencji w prawa podmiotowe prywatne jednostek przez III Rzeszę

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.1.3

AbstractDownload articleDownload article

subjective rights of private individuals, rights of privacy (Persönlichkeitsrechtes), inequality before the law, racism, the racial law (Rassenrecht), the Nuremberg Law, eugenics, euthanasia

Anastasija Cwietajewa o śmierci zwierząt (na przykładzie utworu Моя Сибирь)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.35

AbstractDownload articleDownload article

Anastasia Tsvetayeva, memories, death, animal, Анастасия Цветаева, воспоминания, смерть, животное

Алгоритм шахидки (по роману Марины Ахмедовой Дневник cмертницы. Хадижа)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.43

AbstractDownload articleDownload article

Dagestan, diary, Caucasian customs, Shahida, Dagestan, dziennik, obyczaje kaukaskie, szahida

Problem eutanazji w ujęciu Roberta Spaemanna

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.2.3

AbstractDownload articleDownload article

philosophy, person, euthanasia, self-determination, law

Wyzwania rozwojowe w najszybciej rozwijających się krajach azjatyckich

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.25.2.2

AbstractDownload articleDownload article

economic growth, standard of living, Asia

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout