Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Ein Bild, das von einem Rahmen zu dem anderen wandert. „Der Tod in Venedig” von Thomas Mann und „In Venedig“ von Georg Trakl

AbstractDownload articleDownload article

German Literature, Austrian Literature, Thomas Mann, Georg Trakl, Venice

Małżeńskie prawo osobowe ustawodawstw porozbiorowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym

AbstractDownload articleDownload article

Civil Code of Austria, Civil Code of Germany, Kingdom of Poland, marriage law, the interwar period

The methodology of the Austrian school of economics: The present state of knowledge

AbstractDownload articleDownload article

Austrian School, Menger, Mises, apriorism, praceology, positivism, empiricism

Murray Rothbard, najważniejszy austriacki ekonomista?

AbstractDownload articleDownload article

Rothbard, Mises, Austrian School

Przyczyny bezrobocia według przedstawicieli Austriackiej Szkoły Ekonomicznej

AbstractDownload articleDownload article

Austrian School of Economics, unemployment, economic policy, Austriacka Szkoła Ekonomiczna, bezrobocie, ekonomia polityczna

Einige Bemerkungen zur deutschen Sprache in Österreich

AbstractDownload articleDownload article

national varieties, Austriacisms, language contact, language geography

Siebenjährige Kriegsodyssee Franz Theodor Csokors

AbstractDownload articleDownload article

Franz Theodor Csokor, Exil, Emigration, österreichischer Schriftsteller, exile, emigration, Austrian writer

Gender directive jako przykład regulacji na rynku ubezpieczeń życiowych w świetle austriackiej krytyki interwencjonizmu

AbstractDownload articleDownload article

interventionism, life insurance, risk, Austrian school of economics

Marginal Unit vs. Marginal Unit — Some Additional Thoughts on the Differences between Menger, Jevons, and Walras

AbstractDownload articleDownload article

Menger, Jevons, Walras, marginalism, neoclassicism, Austrian school

Pro-active media accountability? — an Austrian perspective

AbstractDownload articleDownload article

transparency, media accountability, participation, Web 2.0, Austria

Ekonomiczne aspekty secesji. Uwagi na temat gospodarczych efektów secesji w koncepcji Hansa-Hermanna Hoppego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.22.4.2

AbstractDownload articleDownload article

secesja, decentralizacja, Hoppe, libertarianizm, szkoła austriacka

Polityka wyznaniowa w myśli austriackiej Partii Chrześcijańsko-Społecznej w latach 1918−1934

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.21.3

AbstractDownload articleDownload article

Austria, Austrofascism, authoritarianism, Christian democracy, political science of religion, religious policy, Austria, austrofaszyzm, autorytaryzm, chrześcijańska demokracja, politologia religii, religioznawstwo polityczne, polityka wyznaniowa

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout