Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Литературная классика и белорусский контекст: аспекты взаи- модействий

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Maxim Tank, Belarusian literature, Belarusian poetry

Wacław Łastouski i kultura książki Białorusi

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Vaclau Lastouski, book culture, history of the book, book science, Belarus

Postradziecka trauma jako bariera demokratyzacji Białorusi

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Belarus, transformation, cultural aspect of democratization, “grey zone of democracy, ” post-Soviet national identity, Беларусь, трансформация, культурный аспект демократизации, «серая зона демократии», постсоветское национальное самосознание

Polityczna reintegracja Białorusi i Rosji w latach 90. XX wieku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Alexander Lukashenko, Boris Yeltsin, Union State of Belarus and Russia, political integration, Alaksandr Łukaszenka, Borys Jelcyn, Związek Białorusi i Rosji, integracja polityczna

Философия права в Республике Беларусь: в поисках баланса

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.1.4

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

philosophy of law, theory of law, Belarus, post-Soviet country, post-totalitarian country, философия права, теория права, постсоветское общество, методология права

О транслитерации и транскрипции белорусских слов

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.17

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

names, place names, transliteration, transcription, Belarusian alphabet, nazwiska, nazwy geograficzne, transliteracja, transkrypcja, alfabet białoruski

Wśród szans i barier. Aktualne problemy współpracy Unii Europejskiej z Białorusią

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.24.11

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

szansa, współpraca, UE, Białoruś, chance, cooperation, EU, Belarus

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy