Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Białoruski ruch narodowy a III Rzesza (wrzesień 1939–czerwiec 1941)

AbstractDownload article

białoruski ruch narodowy, Trzecia Rzesza

Polityczna reintegracja Białorusi i Rosji w latach 90. XX wieku

AbstractDownload articleDownload article

Alexander Lukashenko, Boris Yeltsin, Union State of Belarus and Russia, political integration, Alaksandr Łukaszenka, Borys Jelcyn, Związek Białorusi i Rosji, integracja polityczna

О транслитерации и транскрипции белорусских слов

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.17

AbstractDownload articleDownload article

names, place names, transliteration, transcription, Belarusian alphabet, nazwiska, nazwy geograficzne, transliteracja, transkrypcja, alfabet białoruski

Wśród szans i barier. Aktualne problemy współpracy Unii Europejskiej z Białorusią

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.24.11

AbstractDownload articleDownload article

szansa, współpraca, UE, Białoruś, chance, cooperation, EU, Belarus

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout