Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Przejdź do strony: 12 > >>

Czeskie ciało Boga

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

body, sin, Eucharis, Church, Purgatory, Calixtins, Taborits

Amerykański kościół elektroniczny i jego konteksty

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

evangelicalism, televangelism, megachurch, popular culture

Pro usu et eruditione. Biblioteka wejherowskiego proboszcza Franciszka Walentego Ruthena z przełomu XVII i XVIII wieku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

history of the book, church library, historical collections, Wejherowo, Franciszek Walenty Ruthen

Wrocławskimi śladami metropolity Andrzeja Szeptyckiego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Andrzej Szeptycki, Wrocław, University of Wrocław, Faculty of Law, metropolitan, Greek Catholic Church

Prejudykaty prawa kościelnego biskupa Wacława z 1415 roku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Silesian law, church law, precendial judgements

Przejęcie i likwidacja katolickiej organizacji Caritas w województwie wrocławskim w 1950 roku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

church’s charitable activity, state supervision over the church, forced management, compulsory liquidation, nationalization

Lincoln Silva, iconoclasta

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Lincoln Silva — Paraguayan literature — anarchism — dictatorship — Catholic Church

Kościół katolicki jako podmiot oddziałujący na system polityczny

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

political system, Church, system polityczny, Kościół

„Verschiedene Wege des Katholischseins“. Das Zweite Vatikanische Konzil (1962–65) in den autobiografischen Aufzeichnungen von Hans Küng, Joseph Ratzinger und Elisabeth Gössmann

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

autobiographical writings, German theologians, Second Vatican Council, Catholic Church

Kościół prawosławny na Dolnym Śląsku (od zakończenia II wojny światowej do rozpoczęcia akcji „Wisła”)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Orthodox Church, Lower Silesia, parish, priestly, Orthodox Christians

Stosunek elit partyjnych PZPR do Kościoła katolickiego w okresie transformacji ustrojowej na przykładzie województwa krakowskiego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Roman Catholic Church, party elites, Polish United Workers’ Party, Wojciech Jaruzelski, cardinal Macharski, католицька церква, партійні еліти, ПОРП, Войцєх Ярузельський, кардинал Францішек Махарський

Bałkański tygiel kultur i konfesji w dziewiętnastowiecznych relacjach polskich podróżników

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.1

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

trip descriptions, Catholicism, Greek Orthodox Church, Islam, Judaism, Slavic unity, пољски путописи, католицизам, православље, ислам, јудеизам, братство Словена

Przejdź do strony: 12 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy