Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Dativus possessivus w języku chorwackim i jego polskie odpowiedniki tłumaczeniowe

AbstractDownload articleDownload article

dativus possessivus, dative case, possession, Polish language, Croatian language

Semantyka possessum w celownikowych konstrukcjach posesji zewnętrznej w języku chorwackim i polskim

AbstractDownload articleDownload article

vanjska posvojnost, posjedovano, dativ, poljski jezik, hrvatski jezik, external possession, possessum, dative, Polish language, Croatian language

Polskie ekwiwalenty przekładowe chorwackiego przyimka unatoč

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.7

AbstractDownload articleDownload article

translation, equivalence, preposition, Croatian language, Polish language, contrastive linguistics, prijevod, ekvivalencija, prijedlog, hrvatski jezik, poljski jezik, kontrastivna lingvistika

Status sufiksów „-er-” i „-or-” w formach liczebnikowych w języku chorwackim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.10

AbstractDownload articleDownload article

standard Croatian language, collective numerals, normative publications, language policy, linguistic purism, hrvatski standardni jezik, brojevne izvedenice, normativni priručnici, jezična politika, jezični purizam

Croatian preposition prema in the spatial domain and its Polish translation equivalents

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.169.10

AbstractDownload articleDownload article

prepositions, secondary prepositions, Polish language, Croatian language, equivalence, dativ, prijedlozi, poljski jezik, hrvatski jezik, ekvivalencija

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout