Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Przejdź do strony: 12345678 > >>

Ciało, choroba i kicz: melancholijne sublimacje we współczesnej ukraińskiej prozie młodzieżowej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

sick body, young subculture, kitsch, loser, melancholy, sublimation

Тело в постмодернистском дискурсе (на примере творчества Виктора Ерофеева)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

post-modernism, physiology, post-Russian reality, culture

Ciało spolonizowane. Blade twarze na Podolu w powieści Anatola Swydnyćkiego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Anatol Svydnytsky, Ukrainian culture, Polish colonialism, body transformation, anti-colonialism

Zygmunt Krasińskis Umgang mit der deutschen Literatur. Ein Beitrag zum deutsch-polnischen romantischen Kulturtransfer nach 1830

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

culture transfer, inspiration, aesthetic experience, reception

Franz Joseph I. erinnern oder „Das Imperium schlägt zurück“

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Emperor, Franz Joseph I, reception, historical science, icon, culture

Mitologiczne źródła snu i ich wymiar symboliczny w twórczości Wiesława Myśliwskiego

AbstractPobierz artykuł

Wiesław Myśliwski, non-verbal communication, peasant courrent in Polish literature, social rituals, popular peasant Polish culture

Amerykański kościół elektroniczny i jego konteksty

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

evangelicalism, televangelism, megachurch, popular culture

Od Gutenberga do Tanatosa. Sposoby funkcjonowania tematu „śmierci” książki w kulturze

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

book, new media, hypertext, e-book, remediation, anthropothanatology, pop culture

Wacław Łastouski i kultura książki Białorusi

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Vaclau Lastouski, book culture, history of the book, book science, Belarus

Писатели-эмигранты второй волны в американских письмах Нины Берберовой

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

emigration, culture, literature, periodical(s), publishing house(s), way of life, aes­thetic and artistic values

Ewolucja filozoficznego rozumienia pojęcia kultury

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

culture, legal culture, culture carrier, the scope of culture, multiculturalism

Kulturelle Aspekte in der Phraseologieforschung

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Kultur, weit verbreitetes Idiom, Theorie des bildlichen Lexikons, bildliche Bedeutungskomponente, culture, widespread idiom, Conventional Figurative Language Theory, image component

Przejdź do strony: 12345678 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy