Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Problematyka tożsamości narodowej w czeskich apologiach języka ojczystego końca XVIII wieku

AbstractDownload articleDownload article

Czech national identity, defense of Czech language, Czech Enlightenment, linguistic nationalism, Czechness

O „bezpiecznej” prawdzie w tabloidach polskich i czeskich

AbstractDownload articleDownload article

tabloid, epistemic modality, Czech language, Polish language

Český jazyk a základní kurikulární dokument — RVP ZV (Ramowy program edukacyjny dla kształcenia podstawowego)

AbstractDownload articleDownload article

curriculum, teaching, textbooks, Czech language and literature

Substantivní neurčitá zájmena s předponou ně-/ne- v češtině a slovinštině

AbstractDownload articleDownload article

semantics, Czech language, Slovene language, pronouns

Językowe wyznaczniki perswazji w polskich przekładach przemówień Václava Havla lat dziewięćdziesiątych

AbstractDownload articleDownload article

Havel, persuasion, speeches, Polish language, Czech language, Havel, perswazja, przemówienia, język polski, język czeski

Pojetí literární výchovy v kurikulu české základní školy druhé poloviny dvacátého století

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.15(25).6

AbstractDownload articleDownload article

Czech language teaching, curriculum, literary education

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout