Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123456 > >>

Socio-economic effects of the development of economic cooperation between Ukraine and the European Union for Poland

AbstractDownload articleDownload article

European economic integration, economic welfare, Computable general equilibrium model, GTAP, equivalent variation, international trade

Figures de l’auto-traducteur dans le contexte canadien-québécois

AbstractDownload articleDownload article

self-translation, Quebec literature, Canadian literature

Algunas observaciones sobre la autoironía metapoética en El Diablo Mundo de José de Espronceda y Beniowski de Juliusz Słowacki

AbstractDownload articleDownload article

romantic irony, self-irony, José de Espronceda, Juliusz Słowacki

Przebudzenie z melancholii. Projekat Lazarus Aleksandra Hemona

AbstractDownload articleDownload article

experience, melancholy, dream, loss, awakening, self-knowledge, duality, despair, memory, appearance

Innowacyjne instrumenty odpowiedzialności mediów w wybranych europejskich systemach medialnych

AbstractDownload articleDownload article

deontology of media, self-regulation of media, Media Accountability Systems, Internet, innovative instruments of media accountability

Obrona konieczna — uwagi o genezie instytucji oraz jej ujęciu w polskim kodeksie karnym z 1932 r.

AbstractDownload article

(penal) criminal law, Codification Commission, self-defense, Juliusz Makarewicz

Interwencja binarna jako przykład państwowego etatyzmu w gospodarce

AbstractDownload articleDownload article

Rothbard, praxeology, utility, taxation, statism, welfare state

Michaił Zoszczenko a  doświadczenie melancholii

AbstractDownload articleDownload article

melancholy, Zoshchenko, health, disease, self-knowledge, меланхолия, Зощенко, здоровье, болезнь, самопознание

Zasadniczy podział terytorialny państwa. Między racjonalnym wyborem i grą zinstytucjonalizowanych interesów

AbstractDownload articleDownload article

self-government, territorial division, public administration, commune, subsidiarity, samorząd, podział terytorialny, administracja publiczna, gmina, zasada pomocniczości

Podmiot w poszukiwaniu harmonii z sobą i światem — stosunki społeczne w czasach chaosu

AbstractDownload articleDownload article

subjectivity, chaos, saturated self, balance, harmonious development, chaos, podmiotowość, społeczne nasycenie, równowaga, harmonijny rozwój

„Po co Geert Wilders gra Polakami?”: reakcje na holenderską internetową stronę skarg na polskich imigrantów Meldpunt Polen

AbstractDownload articleDownload article

Meldpunt Midden- en Oost-Europeanen, Geert Wilders, Partij voor de Vrijheid, Dutch politics, self representation, Polish labour migration

Media culture and professionalism in reporting on minority issues in Bulgaria: Practices and problems

AbstractDownload articleDownload article

minorities, media, media culture, democracy, intercultural dialogue, media self-regulation

Go to page: 123456 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout