Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Kilka uwag na temat przepisów ogólnych projektu ustawy Prawo przedsiębiorców

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.27

AbstractDownload articleDownload article

Constitution for Business, Entrepreneurs’ Law, economic activity, unrecorded economic activity, Konstytucja dla biznesu, Prawo przedsiębiorców, działalność gospodarcza, nieewidencjonowana działalność gospodarcza

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout