Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Zur Entwicklung der diskursiven Kompetenz: Didaktische Implikationen

AbstractDownload articleDownload article

Diskurs, diskursive Kompetenz, der sprachpraktische Unterricht in germanistischen Studiengängen, Unterrichtsentwürfe, discourse, discourse competence, German as a foreign language, lesson plan

Konstrukcja stanu wyższej konieczności w projekcie polskiego kodeksu karnego z 1932 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.321.11

AbstractDownload articleDownload article

Codification Commission, draft, Criminal Code, state of necessity, Juliusz Makarewicz, Kodifikationskommission, Entwurf, Strafgesetzbuch, Notstand

Główne założenia projektów ustaw o odpowiedzialności nieletnich na gruncie prawa karnego, opracowanych w początkach II Rzeczypospolitej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.325.7

AbstractDownload articleDownload article

juvenile, draft, criminal liability, Codification Commission, Minderjährige, Entwurf, strafrechtliche Verantwortung, Kodifikationskommission

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout