Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Sztuka popularna – doświadczenie dla każdego (Dewey, Shusterman)

AbstractDownload article

pragmatyzm, estetyka, Dewey, Shusterman, sztuka, film

Czy można świadomie czynić zło? Intelektualizm etyczny w Protagorasie Platona

AbstractDownload article

Platon, Protagoras, zło, etyka

Prawdziwie darwinowska etyka

AbstractDownload article

Darwin, etyka, ewolucja

Piękno i obowiązek. Etyka ewolucyjna a estetyka darwinowska

AbstractDownload article

Darwin, ewolucja, estetyka, piękno, etyka

Marketing relacji na rynku usług zdrowotnych w świetle badań przeprowadzonych w 2013 r. na terenie Dolnego Śląska

AbstractDownload articleDownload article

rynek usług zdrowotnych, marketing relacji, etyka w ochronie zdrowia, usługa zdrowotna, jakość obsługi pacjentów, jakość usług zdrowotnych, health care industry, relationship marketing, ethics in health care, health service, quality of patients care, quality of medical service

Architektura biblioteczna w latach II Rzeczypospolitej 1918–1939. Problemy funkcji i formy

AbstractDownload articleDownload article

library architecture, library construction, library design, functionality of library buildings, aesthetics of library buildings, interwar period, architektura biblioteczna, budownictwo biblioteczne, projektowanie bibliotek, funkcjonalność budynków bibliotecznych, estetyka budynków bibliotecznych, dwudziestolecie międzywojenne

„Глядеть не умеем, понимать не умеем”, или сенситивный код к роману Федора Достоевского Идиот

AbstractDownload articleDownload article

Fyodor Dostoevsky, The Idiot, composition, poetics, motif, feelings, meanings, sight, hearing, touch, smell, F.M. Dostojewski, Idiota, kompozycja, poetyka, motyw, odczucia, zmysły, wzrok, słuch, dotyk, zapach

„Клаустрофобный” комплекс в творчестве Федора Сологуба

AbstractDownload articleDownload article

F. Sologub, poetics, literary space, claustrophobia, chronotope, narrative, F. Sołogub, poetyka, przestrzeń, klaustrofobia, chronotop, narracja

Поэтика вкусовых характеристик в русской лирике

AbstractDownload articleDownload article

taste, epithets, poetry, poetics, plot, smak, epitety, liryka, poetyka, fabuła

Фольклорный образ старости как культурный код

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.2

AbstractDownload articleDownload article

cultural code, folklore, poetic age, sacred, wisdom, experience, kod kulturowy, folklor, poetyka starości, sakralność, mądrość, doświadczenie

Theses to the fuss about principles

AbstractDownload articleDownload article

artysta – preceptor/uczestnik artefaktu, sztuka krytyczna, estetyka, piękno, sens, artist – preceptor/artifact participant, critical art, aesthetics, beauty, sense

Czytając (Recenzja: Rita Felski, „Literatura w użyciu”, przeł. Joanna Borkowska et al., Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2016, ss. 170)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.9

Download articleDownload article

fenomenologia czytania, amerykańska teoria literatury, afekty, estetyka recepcji, phenomenology of reading, American theory of literature, affects, aesthetic of reception

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout