Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Problemy funkcjonowania rynku wewnętrznego UE w świetle polityki konkurencji

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

European integration, EU competition policy, internal market, state aid, international trade, integracja europejska, polityka konkurencji UE, rynek wewnętrzny, pomoc państwa, handel międzynarodowy

Zmiana modelu integracji w dobie kryzysu strefy euro

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

model integracji europejskiej, asymetryczna konfederacja, segmentacja polityczna, międzyrządowość, model of European integration, asymmetric confederation, political segmentation, intergovernmentalism

Europeizacja polityk publicznych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Europeanization, public policies, European integration, polityki publiczne, europeizacja, Polska

Framing of European integration in Ukrainian media discourse

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.9.2(17).3

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ukrainian media, European integration, frame analysis, media discourse

Federacja europejska — projekt polityczny czy utopia?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.2.9

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

federalizm, federacja europejska, federalne koncepcje integracji europejskiej, federalne elementy Unii Europejskiej, federalizm ewolucyjny, federalizm rewolucyjny, federalism, the European Federation, federal concepts of European integration, federal elements of the European Union, evolutionary federalism, revolutionary federalism

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy