Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Journals:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Поетика тіла в українських народних піснях

AbstractDownload articleDownload article

folklore, semiotics space, erotic song, symbol, metaphor, allegory

Content organization tendencies of a tabloid (illustrated by the discourse category “theme” in “Komsomolskaya Pravda”)

AbstractDownload articleDownload article

tabloid, discourse category “theme, ” causal-genetic theory

„Die unzertrennliche Verbindung des Gedanken […] zur Sprache“ – der Begriff „Konzept“ in der kognitiven Linguistik

AbstractDownload articleDownload article

Konzept, Bedeutung, Kategorie, kognitive Semantik, concept, meaning, category, cognitive semantics

O (nie)istnieniu trzeciej kategorii podmiotowej w prawie prywatnym

AbstractDownload articleDownload article

entities, the third category of entities, limited legal entities, legal entity, the Civil Code

Зрение как литературно-культурный код в жанре путешествия русского сентиментализма (А.Н. Радищев — Н.М. Карамзин)

AbstractDownload articleDownload article

senses, vision in literature, allegory, description, travelogue (literary journey), zmysły, obraz w literaturze, alegoria, opis, literatura podróżnicza

The Morality Play Revisited in Margaret Edson’s Wit

AbstractDownload articleDownload article

drama, morality play, allegory, medievalism, contemporary theatre

Akt komplementowania jako narzędzie strategii perswazyjnych w komunikacji interpersonalnej

AbstractDownload articleDownload article

act of paying compliments, persuasion, manipulation, politeness, radial category, akt komplementowania, perswazja, manipulacja, grzeczność, kategoria radialna

Od Filipa V Macedońskiego do Horacego de Saussure’a, od Horacego do Albrechta Hallera. O dziejach poznawania i zdobywania gór

AbstractDownload articleDownload article

góry, historia, literatura, sztuka, sacrum, turystyka, mountains, history, literature, art, sacred, tourism

Elitaryzm środowiska polskich taterników w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie biografi i Wincentego Birkenmajera

AbstractDownload articleDownload article

góry, taternictwo, historia, literatura, biografia, mountains, mountaineering in the Tatras, history, literature, biography

Góry Kaukaz w poezji zesłańczej Tadeusza Łady-Zabłockiego

AbstractDownload articleDownload article

góry, historia, literatura, sztuka, sacrum, turystyka, mountains, Caucasus, exile, history, lyric poetry

„Aby wszędzie być i wszystko widzieć”. Doświadczanie miejsc i siebie w trakcie górskich podróży. Relacje Ślązaków

AbstractDownload articleDownload article

góry, Ślązacy, historia, kultura, podróżopisarstwo, mountains, Silesians, history, culture, travel writing

Doznanie estetyczne vs zagrożenie egzystencji. Dwa niezwykłe przykłady

Download articleDownload article

góry, krajobraz, doznanie estetyczne, wspomnienia, liryka, mountains, landscape, aesthetic experience, memories, lyric poetry,

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout