Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

(Nie)ludzki wymiar wojny. Społeczeństwa zachodniej Europy w latach 1914–1918 wobec realiów frontu zachodniego

AbstractDownload articleDownload article

World War I, social consequences of the war, the Western Front in 1914–1918, the trenches of the Western Front, Great Britain, France, Belgium, Germany, generation of war, gender

„Gwałt na Belgii” w ilustracjach Louisa Raemaekersa. Historia icharakterystyka

AbstractDownload articleDownload article

World War I, social consequences of the war, the Western Front in 1914–1918, the trenches of the Western Front, Great Britain, France, Belgium, Germany, generation of war, gender

Kontrrewolucyjna idea Europy. Rozważania Edmunda Burke’a o tożsamości europejskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.3.9

AbstractDownload articleDownload article

Europa, Edmund Burke, rewolucja francuska, konserwatyzm, Wielka Brytania, filozofia polityczna, Europe, Edmund Burke, French Revolution, conservatism, Great Britain, political philosophy

Gdy treść i forma idą w parze. O edytorskich i estetycznych walorach czasopisma „Oficyna Poetów” wydawanego w Londynie w latach 1966–1980

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.9

AbstractDownload articleDownload article

emigration, literary magazines, Great Britain, London, printing, publishing, polonica, typography

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout