Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Normalizacja i harmonizacja wymogów dotyczących wprowadzenia wyrobu do obrotu na terenie Unii Europejskiej jako działania warunkujące rozwój gospodarczy

AbstractDownload articleDownload article

normalization, harmonization, European market

Praktyczne problemy stosowania art. 40 ust. 1 ustawy Prawo budowlane

AbstractDownload articleDownload article

normalization, harmonization, conformity assessment system, economic development, product

Harmonizacja prawa ukraińskiego z systemem rynku wewnętrznego UE na podstawie układu stowarzyszeniowego

AbstractDownload articleDownload article

association agreement, Ukraine-EU, single internal market, harmonization, договір про асоціацію, Україна-ЄС, Єдиний внутрішній ринок, гармонізація

System jednolitego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej a Ukraina z perspektywy układu stowarzyszeniowego

AbstractDownload articleDownload article

umowa stowarzyszeniowa, Ukraina-UE, Jednolity rynek wewnętrzny, harmonizacja, Association Agreement, Ukraine-EU, Single Internal Market, Harmonization

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout