Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Techniki dziennikarskie jako narzędzie odkrywania, rekonstruowania i referowania historii. Współczesne relacje o Holocauście

AbstractDownload articleDownload article

Holocaust, Shoah, journalistic techniques, reportage, interview

Une inquiétante puissance du blanc. L’écriture lazaréenne dans Dora Bruder de Patrick Modiano

AbstractDownload articleDownload article

Holocaust, Lazarian writing, white writing, Dora Bruder, Patrick Modiano

Nelly Sachs und Paul Celan. Briefwechsel zwischen Schmerz und Trost

AbstractDownload articleDownload article

Nelly Sachs, Paul Celan, soul mates, Holocaust, correspondence, lyric poetry

From national to transnational and back: Memorial sites in transition

AbstractDownload articleDownload article

memorial sites, transnationalization of memory, Holocaust, miejsca pamięci, transnacjonalizacja pamięci, Holokaust

Krakowski Judenrat

AbstractDownload articleDownload article

Holocaust, anti-Semitism, Judenrat, Kraków

Problematyka autorytaryzmu i totalitaryzmu poruszana w latach 2009–2014 na łamach Pisma Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego „Politeja” — wybrane zagadnienia

AbstractDownload articleDownload article

authoritarianism, totalitarianism, Holocaust, Politeja

Value orientation and national identity in Russia: A media effect study on the Holocaust documentary “Night and Fog”

AbstractDownload articleDownload article

Holocaust, terrifying images, communicating history, national identity, values

El viaje y el redescubrimiento de la identidad sefardí en la poesía de Margalit Matitiahu

AbstractDownload articleDownload article

Sephardic poetry, Sephardic Jews, Ladino, journey, identity, Holocaust

„…wobec rozmiarów Zagłady świat doświadczył ogromnej winy…”. Debaty wokół nauczania o Holokauście

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.2.2

AbstractDownload articleDownload article

Holocaust, Shoah, teaching, history, historical policy, post-communism

Złudne nieuwikłanie. III Rzesza w interpretacji antyfaszystowskiej — casus NRD

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.3.5

AbstractDownload articleDownload article

Antifascism, GDR, Third Reich, Holocaust, illusion, propaganda

Pamięć matki — pamięć o matce. „O Dzienniku pewnej Judyty Ženi Lebl”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.17

AbstractDownload articleDownload article

Yugoslavia, Holocaust, Sajmište, female narration, memory, Югославия, Холокост, Саймиште, женский нарратив, память

Das „Eintrittsbillet“ in die deutsche Gesellschaft? Die nationalsozialistische Vergangenheit aus der deutsch-türkischen Perspektive

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.142.22

AbstractDownload articleDownload article

kulturelles Gedächtnis, Nationalsozialismus, Holocaust, deutsch-türkische Autoren, cultural memory, National Socialism, Holocaust, German-Turkish authors

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout