Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Rola flexicurity w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym

AbstractDownload articleDownload article

elastyczność, bezpieczeństwo, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, flexibility, security, work-life balance

The Voice of the Other in the World of ‘White Elites’

AbstractDownload articleDownload article

the Other, white elites, post-colonialism, decolonization, language, Inny, białe elity, postkolonializm, dekolonizacja, język

Как умирает другой. Художественная антропология смерти в творчестве Вацлава Серошевского (на материале произведений: „На краю лесов и Предел скорби”)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.18

AbstractDownload articleDownload article

ethnic group, the Other, anthropology of death, grupa etniczna, Inny, antropologia śmierci

Istota władzy rodzicielskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.27.4

AbstractDownload articleDownload article

parental authority, parents, children, Family and Guardianship Code, child welfare, władza rodzicielska, rodzice, dzieci, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, dobro dziecka

Teatr Nasz w Michałowicach, czyli teatr rodzinny i wiejski

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.24

AbstractDownload articleDownload article

Teatr Nasz w Michałowicach, Jadwiga i Tadeusz Kutowie, turystyka alternatywna, Karkonosze, teatr współczesny, teatr rodzinny, teatr wiejski, genius loci, kabaret, teatr muzyczny, komizm, śmiechoterapia, Jadwiga and Tadeusz Kuta, alternative tourism, contemporary theatre, family theatre, village theatre, cabaret, musical theatre, comedy, humor therapy

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout