Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Antydogmaty empirysty-purytania

AbstractDownload article

pragmatyzm, William James, James Dewey, empirycyzm

Prymat emocji w religii? Williama Jamesa ujęcie doświadczenia religijnego

AbstractDownload article

pragmatyzm, William James, religia, doświadczenie

Pragmatyzm: trywializm i purytanizm

AbstractDownload article

pragmatyzm, epistemologia, James, Rorty, Putnam, wolność

Zobowiązania agentów morskich i agentów handlowych w dziełach szkockich pisarzy instytucjonalnych

AbstractDownload article

agency, institor, exercitor, mixed jurisdictions, Scotland, institutional writers, James Darymple, Andrew MacDougall, John Erskine

Truth, reality and science in the views of American pragmatists with regard to Charles S. Peirce and William James

AbstractDownload articleDownload article

pragmatism, truth, science, scientism, Ch. Peirce, W. James, paradigm, conventionality, usability, pragmatyzm, prawda, nauka, naukowość, Ch. Peirce, W. James, paradygmat, konwencjonalność, użyteczność

Hélène Cixous’s „The Exile of James Joyce”: A Biographical Limit Case

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0301-7966.55.3

AbstractDownload articleDownload article

biography, genre, hybridity, Hélène Cixous, James Joyce, Jacques Derrida

Agent 007 za żelazną kurtyną. Fenomen Jamesa Bonda w piśmiennictwie kulturalnym Polski Ludowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.19

AbstractDownload articleDownload article

James Bond, historia recepcji, kultura popularna, Polska Ludowa, Polska Rzeczpospolita Ludowa, history of reception, popular culture, Polish People’s Republic

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout