Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Małżeńskie prawo osobowe ustawodawstw porozbiorowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym

AbstractDownload articleDownload article

Civil Code of Austria, Civil Code of Germany, Kingdom of Poland, marriage law, the interwar period

Zjazd książąt śląskich z 1329 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.321.5

AbstractDownload articleDownload article

Kingdom of Poland, Kingdom of Bohemia, Upper and Lower Silesia, dukes and ducal law, congresses of dukes, Silesian fiefdoms, Regnum Poloniae, das Königreich Böhmen, Oberschlesien und Niederschlesien, Herzöge und Ius Ducale, Zusammenkünfte der Herzöge, schlesische Lehen

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout