Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Pytania o Polskę w okresie przełomu politycznego w 1989 roku w świetle relacji wybranych polityków zachodnioniemieckich

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.13

AbstractDownload articleDownload article

Okrągły Stół, Komitet Obywatelski, Solidarność, związki zawodowe, wybory czerwcowe w 1989, Republika Federalna Niemiec, Round Table, Citizens’ Committee, Solidarity, trade unions, 1989 Polish legislative election, Polish political scene, West Germany

Inspekcja pracy na ziemiach polskich pod zaborami w latach 1915– 1918. Rys historyczny

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.118.1

AbstractDownload articleDownload article

inspekcja pracy 1919–1939, dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji pracy, Komitet Obywatelski m. st. Warszawy, labour inspectorate 1919–1939, Interim Order on the labour inspectorate and its activity, Warsaw Citizens’ Committee

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout